1. <nav id="e72zk"></nav>
 2. <meter id="e72zk"></meter>
 3. <small id="e72zk"><strong id="e72zk"></strong></small>
  <tt id="e72zk"></tt>
 4. <small id="e72zk"></small>
  0基础,0学费入学,就业后付款 学费查询| 如何报名| 常见问题| 登陆报名系统

  访谈主题——《我是码农我骄傲》初学者必看

  立即播放

  校园视频——360°全景呈现动力节点学习生活

  立即播放
  144868人下载 免费获取

  全网最新

  139297人下载 免费获取

  全网最新

  130205人下载 免费获取
  142054人下载 免费获取
  137552人下载 免费获取

  4大渠道就业无忧

  • 定向委培
  • 企业上门
  • 社会招聘
  • 学员推荐
  • 吕**
  • 专科
  • 数*分**
  • 11000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 王*
  • 专科
  • 游戏***
  • 12000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 蔡**
  • 专科
  • 区*同**
  • 13000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 王*
  • 专科
  • 东*临**
  • 12500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 何**
  • 专科
  • *林信**
  • 12000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 秦**
  • 本科
  • **银**
  • 11000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 张**
  • 本科
  • 中****
  • 8000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 任**
  • 本科
  • 展****
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 戈*
  • 本科
  • **创**
  • 11000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 任*
  • 本科
  • 第*极
  • 12000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 陈**
  • 专科
  • *联通
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 曹**
  • 专科
  • 北方***
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 张**
  • 专科
  • **公**
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 张**
  • 本科
  • **银**
  • 9500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 郑*
  • 专科
  • 思*网**
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 冯**
  • 本科
  • 普*智**
  • 7000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 刘**
  • 本科
  • 中*软
  • 12000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 赵**
  • 专科
  • 中*国**
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 陈*
  • 专科
  • **融**
  • 11000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 刘**
  • 专科
  • **合**
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 吴*
  • 专科
  • *公司
  • 8000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 刘**
  • 本科
  • **银**
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 陈**
  • 专科
  • **数**
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 王**
  • 专科
  • *****
  • 7500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 李**
  • 本科
  • *公司
  • 8000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 白*
  • 本科
  • 上海***
  • 9200
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 孟**
  • 本科
  • **科**
  • 9500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 王*
  • 本科
  • *汇信**
  • 8000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 张*
  • 本科
  • 中*软
  • 7500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 赵**
  • 本科
  • 达*药**
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 李*
  • 本科
  • 德*软**
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 吴*
  • 本科
  • 首*科**
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 张**
  • 专科
  • 瑞****
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 张**
  • 本科
  • 中国***
  • 7500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 牛**
  • 本科
  • 锦*互**
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 胡*
  • 专科
  • 淘*易**
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 展**
  • 本科
  • 中铁***
  • 9500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 林*
  • 本科
  • 日*
  • 8000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 肖*
  • 本科
  • 林****
  • 11500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 王*
  • 专科
  • 沁****
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 贡*
  • 本科
  • 河*同
  • 9500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 贺**
  • 专科
  • 蚂蚁***
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 楫*
  • 硕士
  • 保密
  • 20000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 罗*
  • 硕士
  • 中*国**
  • 15000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 张*
  • 本科
  • 用*
  • 14000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 徐*
  • 本科
  • 中****
  • 13000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 马**
  • 本科
  • 用*集**
  • 13000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 王**
  • 专科
  • 一个外**
  • 13000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 徐*
  • 本科
  • 保密
  • 13000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 徐**
  • 专科
  • 众*天**
  • 13000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 李**
  • 本科
  • 新*在**
  • 12500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 孟**
  • 本科
  • 高*
  • 12000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 张*
  • 本科
  • 天*伟**
  • 12000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 胡*
  • 专科
  • 阿**
  • 11000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 姚*
  • 本科
  • **银**
  • 11000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 盛**
  • 专科
  • 航****
  • 11000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 吕**
  • 高中
  • 太*集**
  • 11000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 巨*
  • 高中
  • 太*
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 姚*
  • 本科
  • 中**
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 梁*
  • 本科
  • 中国***
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 孙**
  • 专科
  • 一个金**
  • 12000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 张*
  • 专科
  • 北京***
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 郑**
  • 本科
  • **技**
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 郭**
  • 本科
  • **科**
  • 10500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 陈**
  • 专科
  • 中国***
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 张**
  • 专科
  • **动**
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 范**
  • 专科
  • **出**
  • 8000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 王**
  • 专科
  • **科**
  • 11000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 李*
  • 专科
  • 北京***
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 李*
  • 专科
  • 一家做**
  • 10000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 马**
  • 专科
  • 北京***
  • 11000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 张**
  • 专科
  • **集**
  • 9500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 段**
  • 专科
  • 北京***
  • 8500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 郑*
  • 专科
  • 北京***
  • 8000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 曾*
  • 本科
  • 科*软**
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 张*
  • 高中
  • 牧*食**
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 陈**
  • 高中
  • 北京利**
  • 9000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 周*
  • 专科
  • 比****
  • 8500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 梁**
  • 本科
  • **精**
  • 8500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 边**
  • 本科
  • 中**
  • 8500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 冯**
  • 本科
  • 软****
  • 8000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 郭**
  • 高中
  • 北京杰**
  • 8000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 肖*
  • 专科
  • 北京逸**
  • 8000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 董*
  • 专科
  • 有*智**
  • 7800
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 冯**
  • 专科
  • 仁*汇**
  • 7500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 武*
  • 本科
  • 北*融**
  • 7500
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 任*
  • 本科
  • **银**
  • 7000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 魏**
  • 专科
  • 北京新**
  • 7000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 李**
  • 本科
  • 中国***
  • 11000
  • Java工程师
  • 2019-09
  • 动力节点Java培训机构提供完美Java教程帮助学员实现Java就业高薪

   国企转行Java:“90年”大男孩勇敢跨行,收获人生新起点

  • 动力节点Java培训机构提供完美Java教程帮助学员实现Java就业高薪

   大四实习决定转学Java,多家考察最终选择动力节点

  • 动力节点Java培训机构提供完美Java教程帮助学员实现Java就业高薪

   大四计算机女孩钟情Java ,学完月薪是同学3倍

  • 动力节点Java培训机构提供完美Java教程帮助学员实现Java就业高薪

   从数控编程到Java编程,两次转行终遇高薪

  • 动力节点Java培训机构提供完美Java教程帮助学员实现Java就业高薪

   计算机专业同学培训Java 应届毕业月薪是同学2倍

  • 姓名:屈同学
  • 班级:Java就业班
  • 月薪:13000

  国企转学Java,“90年”大男孩在即将步入30岁之前重新进行职业规划,经过在动力节点5个月的学习,最终转行成功,收获13k月薪。下面动姐带领大家一起走近屈同学的故事,了解他跨行Java的心路历程、在动力节点的学习感受、目前工作现状及规划以...了解详情

  • 姓名:李同学
  • 班级:Java就业班
  • 月薪:8000

  李同学来自黑龙江大庆,毕业于动力节点738班,现在在北京的一家保险公司工作,月薪8k。【大四实习碰壁室友介绍萌生转学Java之心】李同学大学学的财务管理专业,大四来北京实习,做房地产销售。当时一起合租的室友都是从事计算机行业的,一个在华为从...了解详情

  • 姓名:陈同学
  • 班级:Java就业班
  • 月薪:9000

  陈同学来自内蒙古,毕业于动力节点742班,计算机专业(云计算方向)大四学生,2019年6月即将毕业,在动力节点学习完后,拿到了月薪9k*13薪的offer。【坚持所爱选择培训Java多重考虑最终选定动力节点】陈同学大学学习的云计算专业,主要...了解详情

  • 姓名:王同学
  • 班级:Java就业班
  • 月薪:10000

  王同学毕业于动力节点730班,毕业半个月找到工作,目前在北京的一家公司工作,月薪10k。【大学毕业转行两次,终与Java结缘】我大学学得数控编程,虽然也是编程但那是C语言编程,跟Java开发完全没有任何关系,也算是没有一点基础。毕业之后我被...了解详情

  • 姓名:肖同学
  • 班级:Java就业班
  • 月薪:9000

  肖同学,来自湖北随州,毕业于动力节点725班,现在在一家保险公司做投诉项目,月薪9k,相比于周围同学3、4k的薪资,应届毕业的他表示对目前的状态十分满意。【大学主教安卓“钟情”Java的他决心参加培训】肖同学大学学习的计算机专业,但是他们大...了解详情

  分布式应用

  时时龙虎和计划网址

  23456站长免费为社会各界朋友提供信誉高的时时彩平台